top of page

O Fundacji VERITUM

Nasza fundacja powstała, aby wspierać i pomagać Ukraińcom i Białorusinom w ich integracji z Unią Europejską i Polską. Staramy się stworzyć platformę do rozwoju i realizacji projektów, których celem jest społeczna, kulturalna i ekonomiczna integracja imigrantów, a także tworzenie sprzyjającej i wspierającej atmosfery w nowym środowisku.Wierzymy w równość, wzajemne zrozumienie i szacunek dla różnic kulturowych, językowych, tradycji i religii. Naszym celem jest współtworzenie tolerancyjnego i inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy imigrant może realizować swój potencjał, zdobywać nowe umiejętności i przyczyniać się do rozwoju lokalnej społeczności. 

Duma narodowa
Sprzątanie przez wolontariuszy

Zasady pracy naszego funduszu:

Szyte na miarę: Odpowiadamy na wyjątkowe potrzeby i cele każdego imigranta, oferując dostosowane do potrzeb programy wsparcia i integracji, aby pomóc im dostosować się do nowego środowiska i odnieść sukces.

Partnerstwo i współpraca: Poszukujemy partnerstwa z agencjami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi, fundacjami filantropijnymi, korporacjami i innymi zainteresowanymi stronami, aby wspólnie opracowywać i wdrażać skuteczne programy integracyjne.

Szkolenia i rozwój: Zapewniamy programy edukacyjne i szkoleniowe, aby pomóc imigrantom w rozwijaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych do skutecznej integracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy.

Wymiana kulturalna: Organizujemy wydarzenia, które promują wymianę kulturalną między imigrantami a społecznościami lokalnymi, pozwalając im na wzajemne poznanie się, budowanie nowych więzi i szanowanie różnic.

Wsparcie przedsiębiorczości: Zachęcamy imigrantów do przedsiębiorczości, zapewniając im wsparcie finansowe, porady i szkolenia, aby pomóc im w zakładaniu własnych firm i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Prowadzimy również hostel, w którym zapewniamy niedrogie mieszkania dla imigrantów. Staramy się zapewnić komfortowe warunki życia i stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą ich integracji.

Współpracujemy z różnymi organizacjami, w tym agencjami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi, fundacjami filantropijnymi i korporacjami, aby zapewnić zrównoważone finansowanie i pomyślną realizację naszych programów.

VERITUM

FUNDACJA

Celem naszej fundacji jest bycie wiodącą agencją w zakresie integracji imigrantów do Unii Europejskiej i Polski, stwarzającą warunki do skutecznej adaptacji i udziału imigrantów w życiu lokalnym. Zapraszamy wszystkich interesariuszy do przyłączenia się do nas w tej ważnej podróży integracji i rozwoju.

bottom of page