top of page
Постпродакшн видеомонтаж

Projekt szkoły montażu wideo

Młodzieżowa Szkoła Montażu Wideo jest inicjatywą Fundacji Charytatywnej VERITUM w Polsce. Celem projektu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży migrantów oraz ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji rodzin możliwości zdobycia umiejętności edycji wideo. Szkoła oferuje program nauczania, który pozwoli uczniom poznać podstawy edycji wideo i technik edycji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

Co chcemy osiągnąć tworząc Młodzieżową Szkołę Montażu Wideo:

1. Włączenie społeczne i samorozwój: Dzieci i młodzież z rodzin migranckich, rodzin ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji często borykają się z problemami włączenia społecznego i ograniczonymi możliwościami rozwoju. Szkolenie z umiejętności edycji wideo zapewni im nowe możliwości samorealizacji, zwiększy ich pewność siebie i pomoże im zintegrować się ze społeczeństwem.

 

2. Perspektywy zawodowe: W dzisiejszym świecie treści wideo są jednym z najpopularniejszych i najbardziej poszukiwanych formatów. Nabycie umiejętności montażu wideo pozwoli studentom tworzyć wysokiej jakości treści wideo, które mogą stać się podstawą do rozwoju kariery zawodowej w mediach, reklamie, telewizji, filmie i innych pokrewnych branżach.

 

3. Dodatkowy dochód: Możliwość pracy z edycją wideo zapewni studentom możliwość wykorzystania swoich umiejętności jako dodatkowego źródła dochodu. Będą mogli oferować swoje usługi edycji wideo lokalnym społecznościom, małym firmom i innym klientom, co pomoże im poprawić sytuację ekonomiczną i uniezależnić się finansowo.

 

4. Rozwój kreatywności: Edycja wideo jest procesem twórczym, który sprzyja rozwojowi wyobraźni, smaku estetycznego i umiejętności twórczych. Szkoła Montażu Wideo 2 stworzy sprzyjające warunki dla rozwoju potencjału twórczego uczniów oraz pobudzi ich wyobraźnię i autoekspresję.

 

5. Stworzenie platformy interakcji i wymiany doświadczeń: Młodzieżowa Szkoła Montażu Wideo będzie nie tylko instytucją edukacyjną, ale także platformą, na której uczniowie będą mogli wchodzić w interakcje, dzielić się doświadczeniami i współpracować przy projektach. Pomoże to stworzyć społeczność, w której każdy członek będzie wspierać i inspirować innych.

bottom of page